Některé tradiční bankovní služby jako například platby už nejsou jen doménou bank a nabízejí je i nebankovní subjekty. Získejte plnou kontrolu nad různými typy plateb a platebních nástrojů, buďte maximálně efektivní a připravení rychle zavádět inovace. Pomůžeme vám s celým procesem od založení platby po její zpracování včetně správy platebních karet.

Platby

Platby

Založení platby a zpracování všech typů plateb nemůže být jednodušší.

S naším integrovaným platebním systémem (IPS) získáte řešení pro podporu bezhotovostních úhrad v rámci platebního styku, který integruje více platebních schémat. Aktuálně se jedná o všechny formy plateb v rámci lokálního platebního styku v ČR a na Slovensku, SEPA Credit Transfers (SCT) – komplexní podpora SEPA úhrad, SEPA Direct Debit (SDD) - inkasní formy placení (CORE i B2B). Dalším krokem bude komplexní pokrytí podpory SWIFT MT* plateb. IPS poskytuje rozhraní pro externí systémy, které umožňuje vstup plateb i definici produktů (trvalé příkazy, nastavení povolení k inkasu aj.). Zpracování je možné on-line a bezobslužně, nebo naopak s intervencí obsluhy (autorizace plateb, verifikace nastavení produktů).

Karty

Karty

Nechte své klienty spravovat platební karty online. Dejte svým zaměstnancům účinný nástroj, díky kterému mohou snadno měnit nastavení platebních karet.

S naším produktem pro správu platebních karet (Cards) získáte sofistikované rozhraní mezi bankovními systémy a poskytovatelem platebních karet. Produkt může být implementován jako plně nezávislý a samostatný nebo jako rozhraní jiných systémů pro správu karet. Např. klienti přímého bankovnictví si karty ke svým účtům obsluhují v těchto systémech (žádosti o karty, aktivace karet, nastavování limitů, blokace karet aj.) a jen některé servisní služby jsou vykonávány pracovníky banky (blokace karty z důvodu exekuce na účtu apod.). Produkt pokrývá celý cyklus agendy správy karet – podpora vydávání karet, příjem a zpracování autorizačních dotazů (zahrnuje tedy jak technologicky, tak funkčně H2H řešení), příjem a zaúčtování karetních transakcí. Samozřejmostí je management doplňkových služeb, správa a generování poplatků jak za transakce, tak za vedení karet, doplňkových služeb za události – změna limitů, vyhledání a monitorování online autorizačních dotazů (podezřelých či rizikových plateb), generování výpisů, extraktů pro DWH, odesílání SMS o autorizačních dotazech atd.

Poplatky

Poplatky

Poplatky jsou pro všechny banky velmi důležitým zdrojem příjmů. Proto je nezbytné, aby banka byla schopná nastavit flexibilní strukturu a výpočet poplatků.

S tím vám umíme pomoci s naším produktem pro správu poplatků (Fees). Zvládá tvorbu a správu různých struktur poplatků, odpouštění a vracení poplatků, balíčkování apod. Poplatky se generují na základě událostí z různých systémů a následně jsou zasílány do aplikací, které umožňují účtovat jak paušální poplatky (např. za vedení účtu), tak i poplatky za transakce (např. za příchozí clearingovou platbu) a účetní položky (např. za účetní zápis příchozí clearingové platby).

Rozhraní

Rozhraní

Core Banking systémy jsou základním stavebním kamenem každé banky. Jejich primárním cílem není podpora online přístupu přes přímé kanály v režimu 24/7. K zajištění online přístupu jsou obvykle vyžadovány specifické integrační platformy nebo rozhraní.

Nabízíme sofistikované rozhraní mezi systémy přímého bankovnictví a Core Banking systémy. Podstatou tohoto rozhraní je zabezpečení vstupů do bankovního systému či souvisejících modulů (např. vstup plateb) a na on-line bázi aktivní rozpoznání změn a událostí v bankovním systému a předání informace do externích systémů (např. on-line informace o změně zůstatku na účtu). Produkt mimo jiné umožňuje obsluhu účtů (zakládání, uzavírání účtů, a tedy propagace těchto událostí do externích systémů), distribuci sazeb a číselníků, příjem a zpracování platebních příkazů (plně automatizovaně či s intervencí obsluhy), inkasních příkazů, termínovaných vkladů, trvalých platebních příkazů apod. Dále aktivně informuje externí systémy o změnách zůstatku na účtu, o účetních blokacích, o zaúčtovaných transakcích, o odmítnutých platbách, o změnách termínovaných vkladů, úvěrů apod.

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Finshape Czechia s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
info_cz@finshape.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Košice

Finshape Slovakia s.r.o.

Vojvodská 14, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Prešov

Finshape Slovakia s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info_sk@finshape.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu