Změny v chování zákazníků, technologická revoluce a nástup dravé konkurence motivuje banky být efektivnější, znovu se zamyslet nad chováním uživatelů i obchodním modelem. Pomůžeme vám s digitalizací vašeho podnikání s důrazem na výjimečnou uživatelskou zkušenost prostřednictvím inovativní omnikanálové digitální platformy příští generace.

Najděte si své klienty v digitálním světě a buďte opět ve hře!

myGEMINI Digital Bank OS
Platform Services

Platform Services

Technologická revoluce přináší inovativní přístupy k tvorbě a dodávce SW. Jste připraveni je využít?

myGEMINI Digital Bank OS je otevřená platforma nabízející služby, které potřebuje každá digitální banka. „Microservice“ architektura a design platformy umožňuje nám, našim partnerům i zákazníkům podílet se na konfiguraci, úpravách a dokonce i „low-code“ vývoji, a to s využitím open source přístupu včetně sdílení znalostí.

Digital Enablers

Digital Enablers

„Svaly a kostra (hardware) nám dávají tvar, ale mysl (software) je to, co nám dává smysl.“

Jednotlivé komponenty platformy jsou kontejnerizované samostatně jako mikroslužby, takže mohou okamžitě fungovat téměř všude. Naše Digital Bank OS platforma navíc nabízí možnost provozu v cloudu nebo přímo u zákazníka. Podporujeme DevOps a agilní vývoj v agilních organizacích.

Digital Business

Digital Business

Už vás nebaví interní vývoj? Hledáte platformu, která poskytuje nové a inovativní obchodní funkcionality?

Naše platforma nabízí nejkomplexnější funkce připravené k rychlému nasazení do retailového, korporátního a investičního bankovnictví. Digital Banking OS se dodává s řadou ihned dostupných funkcí a je připraven i na vývoj a rychlé dodání funkcí nových.

Entitlements

Entitlements

Bez řízení přístupu k datům a službám nelze vytvořit, spravovat ani využívat žádný produkt nebo službu tak, aby byly plně v souladu s PSD2 a GDPR.

Entitlements vám umožňují definovat a kontrolovat přístup ke všem informačním aktivům tak, aby nedošlo ke zneužití dat nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a navíc brání neoprávněným subjektům v provádění transakcí jménem někoho jiného. Řízený přístup úspěšně využívají banky po celém světě již více než deset let.

Digital Identity

Digital Identity

Zákazníci postupně mění své chování a pohybují se stále více v digitálním světě. Pro banku je nezbytné být tam s nimi také. Digitální identita umožňuje vytvořit věrnou „digitální kopii“ reálného zákazníka. Banka pak může vybrané funkce digitální identity nabídnout ostatním partnerům. Zákazník díky digitální identitě snadno prokáže svou totožnost (ověření) a zároveň úmysl svého jednání (certifikace).

Customer Empathy

Customer Empathy

Schopnost vcítit se do potřeb druhých byla vždy důležitá. S příchodem digitalizace se na ni klade ještě větší důraz. Digitalizace poskytuje jedinečný přístup k uživatelským datům a pokud jsou data správně vyhodnocena, můžeme zákazníkovi porozumět mnohem lépe než kdykoliv předtím, kdy „znalost zákazníka“ byla vlastnictvím konkrétního bankéře. Banka tak má ne zcela férovou výhodu. Důvěra, kterou dlouhodobě buduje se svými zákazníky, a vysoké zabezpečení dat jsou podstatné argumenty pro to, aby zákazníci svá data sdíleli. Jiné společnosti, jejichž podnikání je založeno na „obchodování s osobními údaji“, budou čelit stále větším výzvám, a to jak z pohledu získávání důvěry potenciálních zákazníků, tak z pohledu regulatorních požadavků.

Data jsou středobodem Digital Bank OS platformy. Jsou získávána, extrahována, obohacována a analyzována na základě každé interakce se zákazníkem. Díky tomu může platforma poskytovat tzv. customer empathy služby ostatním komponentám.

Value Orchestration

Value Orchestration

Zákazníci chtějí mít více možností, jak přistupovat k nabízeným službám. Výběr vhodné možnosti vždy záleží na preferencích konkrétního uživatele. Dobrá zákaznická zkušenost nemůže být dosažena prostřednictvím aplikací umístěných v oddělených silech. Základem všech moderních architektur je sdílená omnikanálová vrstva. Je integrována nejen s řadou back-end systémů bank, ale také se službami přicházejícími zvenčí. Směrnice PSD2 iniciovala revoluci s názvem „otevřené bankovnictví”. Banky se potřebují propojit s různými externími poskytovateli služeb a poskytnout jednotné řešení s vyšší hodnotou pro zákazníka.

Digital Bank OS je klíčovou částí digitální banky. Umožňuje poskytovat služby zákazníkům vytvořené nejen z interních, ale i externích zdrojů služeb. Usnadňujeme implementaci standardů PSD2 i otevřeného bankovnictví a využití jejich benefitů. Zpřístupňujeme zákazníkům blockchainové technologie a decentralizované systémy podobným způsobem jako bankovní účty.

Customer Experience

Customer Experience

Prodej finančních produktů automaticky nevytváří spokojené zákazníky. Pokud se však banky zaměří na skutečné potřeby zákazníků, mohou svůj produkt nejen prodat, ale navíc poskytnout pozitivní dlouhotrvající zkušenost. Důležitým cílem platformy pro digitální bankovnictví je péče o zákazníky. Možnosti, které taková platforma v této oblasti nabízí, mají mimořádný význam.

Naše omnikanálová platforma je postavena na API. Naše CX (Customer Experience) služby striktně oddělují správu uživatelského obsahu od jeho distribuce. Jedině takto můžeme podpořit distribuci obsahu na základě nastavených obchodních pravidel či využitím umělé inteligence, a díky tomu dosáhnout skutečně personalizovaného uživatelského prostředí.

User Stories

User Stories

Digitální bankovní platforma jako středobod digitální organizace poskytuje podporu různým uživatelům a rolím. Může to být zákazník z digitálních kanálů, obchodní zástupce banky v terénu, bankéř na pobočce, ale také pracovník back-office, obchodní analytik nebo vlastník produktu. Všichni tito uživatelé komunikují se službami platformy způsobem, který popisujeme jako uživatelské příběhy (User Stories). Digitální platforma by měla poskytovat prostředky pro správu User Stories transparentním způsobem a zároveň být uživatelsky přívětivá pro zákazníky. User Stories zpřístupňují funkcionalitu platformy Digital Bank OS.

Díky komponentě Experience Builder může banka snadno definovat komplexní zákaznické cesty (Customer Journeys), rozdělit je do User Stories a digitalizovat příslušné obchodní procesy napříč celou organizací.

Máte další otázky?

Abychom Vás mohli kontaktovat, vyplňte prosím dotazník níže.


Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Naše kanceláře

Praha

Banking Software Company s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
marketing@bsc-ideas.com

IČO: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Olomouc

Banking Software Company s.r.o.

Vídeňská 1027/14, 779 00 Olomouc
+420 272 104 111
marketing@bsc-ideas.com

IČO: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Prešov

BSC SK s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 513 212 100
info@bsc-ideas.com

IČO: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Košice

BSC SK s.r.o.

Trieda SNP 37, 040 01 Košice
+421 513 212 100
info@bsc-ideas.com

IČO: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Banking Software Company