Digital Bank OS

Změny v chování zákazníků, technologická revoluce a nástup dravé konkurence motivuje banky být efektivnější, znovu se zamyslet nad chováním uživatelů i obchodním modelem. Pomůžeme vám s digitalizací vašeho podnikání s důrazem na výjimečnou uživatelskou zkušenost prostřednictvím inovativní omnikanálové digitální platformy příští generace.

Najděte si své klienty v digitálním světě a buďte opět ve hře!

Customer
Ecosystem

Business
Services
Essential
Digital Services
Customer
Journeys
Digital
Platform
Customer Empathy Customer Journeys Digital
identity
Interaction
Designer
Customer
Data
Platform
Technology
Stack
Touch-
points
Communication Entitlements Data Business Services Content Flows Digital Platform

Bank
Ecosystem

Digital Identity

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Customer Empathy

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Customer journeys

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Value Orchestration

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Platform Services

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
CX

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
User Stories

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Entitlements

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Agile Organistaion

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Digital Business

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Cloud

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Devops

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Digital Enablers

The evolution of customer behaviour, technological revolution and the rise of aggressive competition drives banks to be more efficient and to redefine customer journeys and business models.

more info —
Platform Services

Technology Stack

Technologická revoluce přináší inovativní přístupy k tvorbě a dodávce SW. Jste připraveni je využít?

myGEMINI Digital Bank OS je otevřená platforma nabízející služby, které potřebuje každá digitální banka. „Microservice“ architektura a design platformy umožňuje nám, našim partnerům i zákazníkům podílet se na konfiguraci, úpravách a dokonce i „low-code“ vývoji, a to s využitím open source přístupu včetně sdílení znalostí.

#notifications & alerts #workflow #administration console #security #i18n #audit/Logs #analytics

Digital Enablers

Digital Platform

„Svaly a kostra (hardware) nám dávají tvar, ale mysl (software) je to, co nám dává smysl.“

Jednotlivé komponenty platformy jsou kontejnerizované samostatně jako mikroslužby, takže mohou okamžitě fungovat téměř všude. Naše Digital Bank OS platforma navíc nabízí možnost provozu v cloudu nebo přímo u zákazníka. Podporujeme DevOps a agilní vývoj v agilních organizacích.

#containerized omponents #automation #devops #cloud infrastructure #agile organization support

Digital Business

Business Services

Už vás nebaví interní vývoj? Hledáte platformu, která poskytuje nové a inovativní obchodní funkcionality?

Naše platforma nabízí nejkomplexnější funkce připravené k rychlému nasazení do retailového, korporátního a investičního bankovnictví. Digital Banking OS se dodává s řadou ihned dostupných funkcí a je připraven i na vývoj a rychlé dodání funkcí nových.

#billing #bill payments #Finance Management #Loans #Savings #Trade Finance #Product Catalogue #Payments & Instructions #Product Self-service

Entitlements

Entitlements

Bez řízení přístupu k datům a službám nelze vytvořit, spravovat ani využívat žádný produkt nebo službu tak, aby byly plně v souladu s PSD2 a GDPR.

Entitlements vám umožňují definovat a kontrolovat přístup ke všem informačním aktivům tak, aby nedošlo ke zneužití dat nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a navíc brání neoprávněným subjektům v provádění transakcí jménem někoho jiného. Řízený přístup úspěšně využívají banky po celém světě již více než deset let.

#Product Authorization #Self Administration #Consent Management #Multilevel Management #Audit and Compliance #Digital Signatures

Digital Identity

Digital Identity

Zákazníci postupně mění své chování a pohybují se stále více v digitálním světě. Pro banku je nezbytné být tam s nimi také. Digitální identita umožňuje vytvořit věrnou „digitální kopii“ reálného zákazníka. Banka pak může vybrané funkce digitální identity nabídnout ostatním partnerům. Zákazník díky digitální identitě snadno prokáže svou totožnost (ověření) a zároveň úmysl svého jednání (certifikace).

Customer Empathy

Customer Empathy

Schopnost vcítit se do potřeb druhých byla vždy důležitá. S příchodem digitalizace se na ni klade ještě větší důraz. Digitalizace poskytuje jedinečný přístup k uživatelským datům a pokud jsou data správně vyhodnocena, můžeme zákazníkovi porozumět mnohem lépe než kdykoliv předtím, kdy „znalost zákazníka“ byla vlastnictvím konkrétního bankéře. Banka tak má ne zcela férovou výhodu. Důvěra, kterou dlouhodobě buduje se svými zákazníky, a vysoké zabezpečení dat jsou podstatné argumenty pro to, aby zákazníci svá data sdíleli. Jiné společnosti, jejichž podnikání je založeno na „obchodování s osobními údaji“, budou čelit stále větším výzvám, a to jak z pohledu získávání důvěry potenciálních zákazníků, tak z pohledu regulatorních požadavků.

Data jsou středobodem Digital Bank OS platformy. Jsou získávána, extrahována, obohacována a analyzována na základě každé interakce se zákazníkem. Díky tomu může platforma poskytovat tzv. customer empathy služby ostatním komponentám.

#Adaptive Security #Personalization #Data Enrichment #Behaviour #Transaction Data #Interactions #Demography

Value Orchestration

Value Orchestration

Zákazníci chtějí mít více možností, jak přistupovat k nabízeným službám. Výběr vhodné možnosti vždy záleží na preferencích konkrétního uživatele. Dobrá zákaznická zkušenost nemůže být dosažena prostřednictvím aplikací umístěných v oddělených silech. Základem všech moderních architektur je sdílená omnikanálová vrstva. Je integrována nejen s řadou back-end systémů bank, ale také se službami přicházejícími zvenčí. Směrnice PSD2 iniciovala revoluci s názvem „otevřené bankovnictví”. Banky se potřebují propojit s různými externími poskytovateli služeb a poskytnout jednotné řešení s vyšší hodnotou pro zákazníka.

Digital Bank OS je klíčovou částí digitální banky. Umožňuje poskytovat služby zákazníkům vytvořené nejen z interních, ale i externích zdrojů služeb. Usnadňujeme implementaci standardů PSD2 i otevřeného bankovnictví a využití jejich benefitů. Zpřístupňujeme zákazníkům blockchainové technologie a decentralizované systémy podobným způsobem jako bankovní účty.

#Service Orchestration #Digital Identity #Marketplace #Own Service Publishing #Other Service Consumption #PSD2 #Integration

Customer Experience

Customer Experience

Prodej finančních produktů automaticky nevytváří spokojené zákazníky. Pokud se však banky zaměří na skutečné potřeby zákazníků, mohou svůj produkt nejen prodat, ale navíc poskytnout pozitivní dlouhotrvající zkušenost. Důležitým cílem platformy pro digitální bankovnictví je péče o zákazníky. Možnosti, které taková platforma v této oblasti nabízí, mají mimořádný význam.

Naše omnikanálová platforma je postavena na API. Naše CX (Customer Experience) služby striktně oddělují správu uživatelského obsahu od jeho distribuce. Jedině takto můžeme podpořit distribuci obsahu na základě nastavených obchodních pravidel či využitím umělé inteligence, a díky tomu dosáhnout skutečně personalizovaného uživatelského prostředí.

#Omnichannel Content Delivery #Widgets Catalogue #Design System #Forms #Digital Lifecycle #Digital Interaction #Content Management

User Stories

User Stories

Digitální bankovní platforma jako středobod digitální organizace poskytuje podporu různým uživatelům a rolím. Může to být zákazník z digitálních kanálů, obchodní zástupce banky v terénu, bankéř na pobočce, ale také pracovník back-office, obchodní analytik nebo vlastník produktu. Všichni tito uživatelé komunikují se službami platformy způsobem, který popisujeme jako uživatelské příběhy (User Stories). Digitální platforma by měla poskytovat prostředky pro správu User Stories transparentním způsobem a zároveň být uživatelsky přívětivá pro zákazníky. User Stories zpřístupňují funkcionalitu platformy Digital Bank OS.

Díky komponentě Experience Builder může banka snadno definovat komplexní zákaznické cesty (Customer Journeys), rozdělit je do User Stories a digitalizovat příslušné obchodní procesy napříč celou organizací.

#Client Enrollment #Product Origination #Advisory #Customer Onboarding #Product Marketing & Sales #Client Self-Service #Open Banking

Customer Journeys

Customer Journeys

Zákaznické cesty vedou zákazníky skrze produkty a procesy v omnikanálovém prostředí k naplnění jejich životních potřeb a významně ovlivňují jejich zákaznický zážitek. Náš Digital Bank OS hladce integruje prvek lidské asistence do digitálních interakcí a přináší tak vynikající digitální zážitek s lidskou duší, čímž vytváří základ pro komplexnější služby s vysokou přidanou hodnotou. Naše platforma je striktně zaměřená na zákazníka a je multisegmentová – mnohé služby a mnohé datové zdroje uvnitř celé organizace integruje do přehledného prostředí s perfektním uživatelským zážitkem. Systém přirozeně podporuje koncept otevřeného bankovnictví a umožňuje snadnou integraci aplikací a služeb třetích stran i distribuci bankovních produktů a služeb skrze třetí strany. To našim klientům umožňuje poskytovat zákazníkům komplexní řešení jejich životních potřeb prostřednictvím bankovních služeb i produktů za hranicemi bankovnictví, a to hned v okamžiku potřeby, na místě potřeby a s tou nejlepší zákaznickou zkušeností.

#Customer experience #customer journey #digital transformation #personalized content #brand identity #customer loyalty

Chcete vědět více?

Zeptejte se našeho specialisty

Zeptejte se našeho specialisty

Naše kanceláře

Praha

Banking Software Company s.r.o. Zakládající člen skupiny Finshape

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
+420 272 104 111
marketing@bsc-ideas.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Olomouc

Banking Software Company s.r.o. Zakládající člen skupiny Finshape

Vídeňská 1027/14, 779 00 Olomouc
+420 272 104 111
marketing@bsc-ideas.com

IČ: 00549533, DIČ: CZ00549533 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195.

Poslat zprávu

Prešov

BSC SK s.r.o.

Jána Pavla II. 1/14295, 080 01 Prešov
+421 911 276 995
info@bsc-ideas.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Košice

BSC SK s.r.o.

Trieda SNP 37, 040 01 Košice
+421 911 276 995
info@bsc-ideas.com

IČ: 36502057, DIČ: 2021936818 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 15842/P.

Poslat zprávu

Banking Software Company